eli e » Top Tracks

By ListeningsBy Score
1מתי כספי - כשאור דולק בחלונך
1Electric Light Orchestra - Last Train To London
1הנשמות הטהורות - קפה אצל ברטה
1הנשמות הטהורות - קפה טורקי
1אריק איינשטיין - פסק זמן
1יהודה פוליקר - התחנה הקטנה טרבלינקה
1שמוליק קראוס - אחרי עשרים שנה
1שמוליק קראוס - לוח וגיר
1שמוליק קראוס - איך הגלגל מסתובב
1שמוליק קראוס - הו ארץ אהבתי
1שמוליק קראוס - שוב
1שמוליק קראוס - שישי חם
1מתי כספי - מקום לדאגה
1מתי כספי - איך זה שכוכב
1מתי כספי - הנה הנה
1מתי כספי - ברית עולם
1מתי כספי - לא ידעתי שתלכי ממני
1מתי כספי - בלילות הקיץ החמים
1מתי כספי - הו מה יהיה
1מתי כספי - עוד יבוא היום
1מתי כספי - מישהו
1מתי כספי - כשאלוהים אמר בפעם הראשונה
1מתי כספי - ואותך
1מתי כספי - שער הרחמים
1מתי כספי - היא חזרה בתשובה
1מתי כספי - ילדותי השניה
1מתי כספי - עוד יום
1מתי כספי - לקחת את ידי בידך
1מתי כספי - סליחה
1יהודה פוליקר - הקנאה
1מתי כספי - אחרי שנסעת (אותך)
1מתי כספי - כלבלב הו בידי בם בם
1מתי כספי - ביום מסה
1מתי כספי - נח
1מתי כספי - שיר בדואי
1מתי כספי - סמבה בשניים
1מתי כספי - שיר ערב (מסתבך והולך)
1מתי כספי - ארץ טרופית יפה
1מתי כספי - האהבה שלי אינה תלויה בדבר
1מתי כספי - שיר ערש
1מתי כספי - שיר האהבה
1מתי כספי - לא דברנו על אהבה
1מתי כספי - כמה שירים אפשר להמציא בכלל
1מתי כספי - יום שישי חזר
1שמוליק קראוס - הנה זה בא
1שמוליק קראוס - יום רודף יום
1שמוליק קראוס - איזו רוח טובה
1שמוליק קראוס - בצד העצוב של העיר
1שמוליק קראוס - 64
1שמוליק קראוס - זה קורה
1שמוליק קראוס - ימי ראשית הקיץ
1שמוליק קראוס - אחרי 20 שנה
1שמוליק קראוס - באמצע הרומן
1שמוליק קראוס - מונה
1שמוליק קראוס - מי אנחנו
1שמוליק קראוס - יום אחד
1שמוליק קראוס - קראוז צינוק
1שמוליק קראוס - אל תשימי לב אליי
1שמוליק קראוס - אמא טבע
1מתי כספי - עוד תראי את הדרך
1מתי כספי - סוף היום
1מתי כספי - ימי בצורת
1מתי כספי - מי ראה את באני
1מתי כספי - נחליאלי
1מתי כספי - רגיי של עברי
1מתי כספי - שיר מלילה
1מתי כספי - לא טוב היות האדם לבדו
1מתי כספי - ימי בנימינה
1שמוליק קראוס ומזי כהן - תני לי