מרגלית צנעני » Top Albums

By ListeningsBy Score
1המיטב - קלאסיקה ישראלית
20
2המיטב
16
3גלה לי
5
3דווקא היום
5