Videos » All

  Lyrics

  אני רואה לך בעיניים
  אני רואה את הכל
  היית עוטף אותי בבית וחום
  רואה לך בעיניים,
  רואה את הכל
  היית סוגר אותי, אם היית יכול

  רואה לך בעיניים
  שכלום לא חשוב
  רק אתה, אני ואתה שוב ושוב
  רואה לך בעיניים
  שיותר מהכל -
  היית סוגר אותי,
  אם היית יכול

  היית בונה לי קירות
  היית מתקין מנורות
  שיהיה לי אור

  רואה לך בעיניים,
  זה כתוב בגדול
  היית מרשה לי, מוחל על הכל
  אני רואה לך בעיניים,
  רואה את הכל
  היית אוהב אותי כמו שאיש לא יכול

  הייתי משוטטת בין הקירות
  הייתי עושה בם צורות -
  שיהיו לי שמיים

  אני רואה לך בעיניים
  אני רואה את הכל
  היית עוטף אותי בבית וחום
  אני רואה לך בעיניים
  אני רואה את הכל -
  רק אותי לא רואה בתוך הכחול

  הלכתי לפני שעות
  וטוב לי מחוץ לקירות
  להתגעגע לבית

  Similar Tracks

  There are no similar tracks yet.

  Comments

  Please log in or sign up to leave a comment.