Videos » All

  Lyrics

  הם אומרים שמיכאל זה שם של בן
  אז הם קוראים לי מיכאלה
  וצוחק איתם הבן של השכן
  הוא אומר שזה נדמה לה

  אנ'לא אוהבת שמשנים לי את השם
  לא אוהבת גם את בנו של השכן.

  וילדה אחת קוראים לה דניאל
  ולא קוראים לה דניאלה
  רק לשם שלי קשה להתרגל
  אז הם קוראים לי מיכאלה.

  ואמא אומרת שככה אנשים
  כשקשה להם לגמור הם מושכים את הסופים
  ומיכאל זה שם יפה
  אז במקום לקרוא לה מהתחלה
  הם מוסיפים את ה - לה לה לה לה לה ...

  אנ'לא אוהבת שמשנים לי את השם
  לא אוהבת גם את בנו של השכן.

  ובלילה כשכולם הלכו לישון
  גם החתול והארנבת
  מיכאל פתאום יצא מהשעון
  השם שלי דיבר כמו ילד.

  לא אכפת לו שמשנים אותו, לכן
  לא אכפת לו גם מבנו של השכן

  אני רואה אותו מאז בכל מקום
  והם אומרים שזה נדמה לי
  והוא מצחיק אותי באופן מיוחד
  כשהוא קורא לי מיכאלי.

  ואמא אומרת שככה אנשים...

  כבר לא אכפת לי שמשנים לי את השם
  ולא אכפת לי גם מבנו של השכן.

  Similar Tracks

  There are no similar tracks yet.

  Comments

  Please log in or sign up to leave a comment.