Videos » All

  Lyrics

  חיכיתי כל הלילה שם בתחנה
  הבטחת כי תשוב וכבר חלפה שנה
  שחר הפציע הוא לא הגיע
  מתי, מתי תשוב אלי

  אבק דרכים בתלתליו
  אנא אלי שמור נא עליו
  נתתי לו כל שאהב
  רקמתי לו בחוט זהב

  אשמור לי למשמרת את אהבתי
  הוי נערי מתי תשובה אל ביתי
  אשמור לי למשמרת את אהבתי
  הוי נערי מתי תשובה אל ביתי

  זר שושנים קלעתי מפרחי גני
  עטרת ותפארת לראש חתני
  שחר הפציע הוא לא הגיע
  מתי תשובה אל ביתי

  אבק דרכים בתלתליו...

  Similar Tracks

  There are no similar tracks yet.

  Comments

  Please log in or sign up to leave a comment.