Videos » All

  Lyrics

  בחריפות הזאת
  עוד יום, עוד יום
  ובצפיפות הזאת
  עוד יום, עוד יום.

  החזאי מוסר את התחזית
  משקעים, שינוי זרימה ורוחות תזזית
  ויש כאן מקום לדמיון
  עוד יום, עוד יום.

  בהשתקפות הזאת
  עוד יום, עוד יום
  בהחשפות הזאת
  עוד יום, עוד יום.

  המלאכה מרובה והזמן קצר
  ואנחנו כבר יודעים שהגשר צר.
  אמצע הדרך
  ויש גם בזה נסיון
  עוד יום, עוד יום.

  לא להתמעט וגם לא להימלט
  ותמיד לשאוף ללכת הלאה
  ללכת זה אומר: לא להסתלק
  כן, כוונתי לומר: לא להסתלק
  אמצע הדרך
  ויש גם בזה נסיון
  עוד יום, עוד יום.

  בחריפות הזאת
  עוד יום, עוד יום
  בציפייה לטוב
  עוד יום, עוד יום.

  Comments

  Please log in or sign up to leave a comment.